// dimo

Начало / Проекти / Европейски проект "Младежта в действие"

Европейски проект "Младежта в действие"

Европейски проект "Младежта в действие"

Младежкият проект: “Изграждане и развитие на европейска студентска телевизионна мрежа”, прдставлява развитие на уеб-базирана платформа за обмен на медийни съдържания, създавани от млади хора и предназначени за млади хора. Водеща организация на проекта е Национална студентска телевизия „Алма матер”, към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, а партньорите са: Висшето журналистическо училище в Париж, Висшето журналистическо училище в Лил, (Франция) и Департамент „Масови комуникации” на Нов български университет. Пряко участие в неговата реализация ще вземат 30 младежа, а от готовата уеб-базирана телевизионна мрежа ще могат да се ползват стотици хиляди млади хора в Европа и по света. С настоящия проект се цели както изграждането на гореспоменатата мрежа, така и създаването на съвместен (българо-френски) пилотен брой на младежкото предаване “Ателие” – работилница за култура и изкуство и съвместен (българо-френски) пилотен брой на предаването „Ку-ку: Презареждане”. Продължителността на проекта девет месеца. Предаванията ще отразяват пряко конкретни примери за (не) участие на младите хора в демократичня живот на техните общества. Смесените екипи ще проведат на национален терен дълбочинни интервюта с представители на различни младежки общности и субкултури за участието в политическия и социален живот, както и за механизмите, чрез които това може да се случи, както и да се насърчи социалното им вграждане

Ателие - студентска работилница за култура и изкуство

Ателие е студентско предаване за изкуство, медии и култура. Всяко издание представя по няколко различни творци и места, на които се случва изкуството. Героите на предаването разказват за себе си, за творчеството си, за обучението си, за живота си, а ние - чрез тях - опитваме да разкажем историята на съвременното изкуство.

К-ку: Презареждане

Продължение на емблематичната студентска програма от началото на 90-те години, младежкото предаване “Ку-ку презареждане” изразява мислите и вълненията на младите - не само тези като възраст, но и като отношение към живота.