// dimo

Начало / Новини / Безплатни курсове по английски, компютърна грамотност и инициативност и предприемачество

Новини

Безплатни курсове по английски, компютърна грамотност и инициативност и предприемачество

Безплатни курсове по английски, компютърна грамотност и инициативност и предприемачество

Частен Професионален Колеж „ОМЕГА" предлага безплатни обучения по схема „АЗ Мога" към Оперативна програма за Развитие на Човешките ресурси. Обученията са финансирани от Европейския Съюз посредством ваучери. Процедурите по кандидатстване на желаещите обучение се осъществяват от съответните Дирекции "Бюро по труда". Ваучери могат да се вземат от Бюрото по труда по местоживеене и след попълване на съответните документи.

Предлагат се обучения по:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
* 300 учебни часа
* 2 нива на стартиране - определяне на ниво на владеене на езика чрез "Placement test"
* Малки групи от 7 човека
II. КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ
* 45 учебни часа
* Малки групи от 10 чвека
III. ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
* 30 учебни часа
* Малки групи от 7 човека
Условия за участие в обучението:
* Обучението е безплатно
* В програмата може да вземе участие всяко лице на трудов договор и самонаети лица, без значение на какъв трудов договор (срочен, безсрочен, изпитателен) са и без значение продължителността на работния им ден (четири часа, осем часа)
* В програмата могат да се включат и лица в отпуск по майчинство (бащинство)
* Кандидатстването се осъществява в съответните дирекции "Бюро по труда"
* Безработни лица, лица, заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавнaта администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите на народната просвета, министерство на вътрешните работи и министерство на вътрешните работи и министерството на отбраната не са допустими като целева група на настоящата операция
* Ваучери могат да се вземат от бюрото по труда по местоживеене и след попълване на съответните документи
* Според последните изменения на нормативните разпоредби ваучери могат да се вземат и от Бюрото по труда по месторабота

Повече информация - на сайта на колеж Омега.
Коментари