// dimo

Начало / Новини / Стаж в Европейския икономически и социален комитет

Новини

Стаж в Европейския икономически и социален комитет

Стаж в Европейския икономически и социален комитет

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК, European Economic and Social Committee) предлага стажантски програми за дълъг (петмесечен) и кратък (от един до три месеца) период.ЕИСК е консултативен орган, който дава на икономическите и социалните партньори в Европа като работодатели, синдикати, представители на малки фирми, земеделски производители, сдружения, потребители и други възможност да изкажат своето официално становище относно политиките на Европейския съюз.

Стажантските програми предлагат различни варианти за работа и квалификация. Предоставя се възможност за завършване и прилагане в практиката на придобити уения и знания по време на предишен стаж или обучение; за придобиване на практически познания за работата в различните отдели на ЕИСК; за натрупване на опит и контакти по време на работата в институцията.Стаж за дълъг период
Кандидатите трябва да имат завършено висше образование и познания в някоя от областите на дейност на ЕИСК. Те трябва да са на възраст до 30 години и да имат задълбочени познания по един от официалните езици на ЕС и задоволителни познания по втори официален език на ЕС.Петмесечния стаж се провежда два пъти годишно: от 16 февруари до 15 юли (пролетен стаж) и от 16 септември до 15 февруари (есенен стаж).Стаж за кратък период
Кандидатите трябва да са студенти, които ще завършат висшето си образование до приключването на стажа. Няма възрастови ограничения за тази стажантска програма. Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на ЕС и задоволителни познания по втори официален език на ЕС.Заплащане
Безрботните стажанти могат да получават безвъзмездна помощ от 800 евро на месец. Стажантите, които вече получават заплата, няма да получат финансова помощ освен ако сумата, която получават, е по-малка от безвъзмездната помощ. В този случай те получават сумата, която ще изравни доходите им с безвъзмездната помощ.Крайният срок за подаване на документите за за есенния стаж - 1 октомври 2010 г.Формулярите за кандидатстване и повече информация за стажантската програма можете да намерите на сайта на ЕИСК.
Коментари